Pitch

projektu konkurss ZINIS 2016


Active: 0 | Upcoming: 0 | Expired: 3

Projektu konkursa mērķis ir rosināt jauniešus līdzdarboties sabiedrības norisēs, izstrādājot sabiedrībai lietderīgus un izmantojamus projektus par vides ilgtspējas tēmām. Projektu tēmām jābūt saistītām ar kādu no trīs jomām: resursu un enerģijas taupīšanas veidi ikdienā, materiālu otrreizējā izmantošana ikdienā vai vides izglītība vienaudžiem.

Pieteikuma anketa un nolikums www.lnf.lv sadaļā "Atbalsts jauniešu idejām"

Pieteikumu iesniegšana līdz 4. novembrim. Balsošana par projektiem ideju tirgū līdz 11. novembrim. 3 projekti, kam būs visvairāk balsu, saņem 5 bonuspunktus.

By: Aiga Jaunskalze

Submission deadline: 08/11/2016

End date: 11/11/2016

Unique ID: loy5

Ideas in this pitch