Pitch

Kā labāk apgūt darba tiesību jēdzienus


Active: 0 | Upcoming: 0 | Expired: 19

Uzdevums izveidot stop motion vai video, kas palīdzētu apgūt tēmas -

Darba samaksa, Darba laiks, Atpūtas veidi, Atvaļinājuma veidi

darba tiesiskajās attiecībās. Vizuāli attēlot svarīgākos terminus, termiņus, nosacījumus par konkrēto tēmu.

By: Inga Vasermane

Submission deadline: 06/11/2016

End date: 17/11/2016

Unique ID: 7rtG

Ideas in this pitch