Matemātika uzņemējdarbībā

Izmēģināju skolēniem likt saskatīt matemātiku reklāmās.

Posted by Viola Narbuta, updated on 31 October 2016, 13:37
2

Izmēģināju skolēniem likt saskatīt matemātiku reklāmās.

Uzdevums bija staigāt pa pilsētu, fotografēt reklāmas un saskatīt, kādasi ģemoteriskas figūras ir izmantotas visbiežāk. Pēc tam skolēni rakstīja secinājumus, kāpēc tiek biežāk izvēlētas attiecīgās formas. 

Labs uzņemējs prot paŗvērst zināšanas peļņas avotā.

31 October 2016, 13:37